logo

Hvem er vi ?

Ilia Haupter, overlæge på Billeddiagnostisk afdeling, Hillerød Hospital

Niels Kolthoff, overlæge, phd, Mammateamet, Radiologisk afdeling, Herlev Universitetshospital

Jan Christensen, overlæge, Røntgenafdelingen, Bispebjerg Hospital

Herudover er der tilknyttet 2 radiografer og 1 lægesekretær. 
 
Røntgenudstyret kontrolleres regelmæssigt af ansvarlig fysiker iht. Sundhedsstyrelsens regulativ om strålehygiejne.

 


Rontgenklinikken Norrevold. Norregade 40, 5. sal, 1165 Kobenhavn K. Tlf. 33 93 17 46. Mandag - torsdag: 10-12.30 og 13-15, fredag 10-12.30 og 13-14..