logo

Udstyr

Klinikken er udstyret med tre røntgenrum med hhv. Siemens gennemlysningsudstyr, røntgenstativer og en Siemens mammomat, - samt et ultralydsrum med et ”high-end” Esaote-ultralydsapparat med mulighed for avancerede Doppler-undersøgelser.

Klinikken er digitaliseret, og alle røntgenundersøgelser gemmes i 5 år, så din læge eller hospital evt. senere kan rekvirere kopi af undersøgelserne.

Klinik og udstyr følges af tilknyttet fysiker, så undersøgelserne udføres med lavest mulige stråledosis med bedst mulige kvalitet, jf Sundhedsstyrelsens regulativ om strålehygiejne.


Rontgenklinikken Norrevold. Norregade 40, 5. sal, 1165 Kobenhavn K. Tlf. 33 93 17 46. Mandag - torsdag: 10-12.30 og 13-15, fredag 10-12.30 og 13-14..