logo

RØNTGENKLINIKKEN Nørrevold

Røntgen- og ultralydundersøgelser med kort ventetid lige ved Nørreport station. 

Nørrevold Røntgenklinik er en moderne speciallægepraksis, som har eksisteret siden 1950’erne i ”Bikubens Hus”, Nørregade 40, 1165 København K.

Vi udfører alle almindelige røntgen- og ultralydundersøgelser, inkl. klinisk mammografi med digitalt røntgen- og ultralydapparatur. Klinikken drives af tre overlæger: Ilia Haupter, Niels Kolthoff og Jan Christensen.

Kort ventetid: de fleste røntgenundersøgelser kan udføres indenfor en uge, enkeltstående røntgenundersøgelser vil for det meste kunne udføres som "drop in"- undersøgelser samme dag; ultralydskanninger indenfor få dage og op til et fire uger afhængigt af typen af undersøgelse; klinisk mammografi  2-4 uger.

Normalt er der svar hos henvisende læge dagen efter undersøgelsen.

Hvis henvisende læge mener undersøgelsen skal udføres akut (her og nu), skal dette aftales telefonisk.

Alle røntgenoptagelser gemmes i mindst 5 år til eventuel senere sammenligning.

Vi har overenskomst med den offentlige sygesikring. Det er derfor gratis for sygesikringsgruppe 1 patienter fra Region Hovedstaden at blive undersøgt hos os efter henvisning fra en praktiserende læge eller speciallæge.

Privatpatienter fra hele landet kan undersøges mod selvbetaling.

 

Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med alle speciallægeklinikker. Tilsynsrapporten for vores klinik er uden bemærkninger. Tilsynsrapporten kan ses på sundhedsstyrelsens hjemmeside:

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/tilsyn-med-omraader/private-behandlingssteder/tilsynsrapporter/~/media/B410CC12D46242F0A2820807589E7618.ashx


Rontgenklinikken Norrevold. Norregade 40, 5. sal, 1165 Kobenhavn K. Tlf. 33 93 17 46. Mandag - torsdag: 10-12.30 og 13-15, fredag 10-12.30 og 13-14..