Blokadebehandling

Anlæggelse af blokade med binyrebarkhormon (steroid) og lokalbedøvelse udføres for at dæmpe en irritationstilstand (inflammation) i og omkring væv.
Man lægger typisk en blokade ved hjælp af ultralyd for at sikre præcis anlæggelse det ønskede sted. Det er typisk ved en overbelastet/irriteret sene eller i et overbelastet/irriteret led. Blokader bliver typisk lagt i eller ved skulder-, albue-, hofte-, eller knæleddet.

Kontakt os i dag

Er der bivirkninger / risiko?

En bivirkning til blokaden kan være, at du oplever en forværring i symptomerne (smerterne), når virkningen fra lokalbedøvelsen er forsvundet - efter ca. 5-6 timer. Disse smerter er normale og går sædvanligvis over efter ca. 1 døgn. Indtil da kan det være en god idé at supplere med noget smertestillende medicin i form af f.eks. Panodil og/eller Ipren.

Delvist svind af fedtvævet under huden kan forekomme, men dette giver kun gener i sjældne tilfælde.

Risikoen for systemisk effekt efter injektion af binyrebarkhormon, i form af ansigtsblussen, menstruationsforstyrrelser og svingninger i blodsukkeret ses relativt hyppigt, mens alvorlige bivirkninger er yderst sjældne (allergiske reaktioner).

Proceduren udføres under sterile forhold ved såkaldt no touch teknik, men trods dette kan infektion forekomme, dog yderst sjældent.

Blokadens effekt

Blokadens effekt kan starten allerede dagen efter, men der kan gå op til 8 – 10 dage. Blokaden virker oftest i 4-6 uger og kan derfor gentages efter ca. 6 uger.

Bilkørsel

Du må gerne føre bil efter anlæggelse af en blokade.

Sport

Deltagelse i sport/træning frarådes de første par uger efter injektionen. Der kan dog være tilfælde, hvor du ikke behøver så lang en pause.

Da der ikke er overenskomst med Sygesikringen for blokadebehandling, skal du selv betale (se venligst prislisten).

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.

For yderligere information:
National klinisk retningslinje for behandling af patienter med subakromielt smertesyndrom i skulderen. Sundhedsstyrelsen 2021.